PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

KUL BIKE & BREAKFAST
innowacyjna oferta turystyczna w obszarze Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej oferty okołoturystycznej i rekreacyjnej poprzez rozwój oferty Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym i stworzenie z niego atrakcyjnego ośrodka, oferującego usługi noclegowe i rekreacyjne oraz wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego dla osób zainteresowanych poznawaniem kulturowych i turystycznych walorów subregionu. Dzięki wykorzystaniu magnetycznego potencjału Kazimierza Dolnego projekt przyczyni się do przyciągnięcia większej grupy turystów, którzy zapoznają się z ofertą całego subregionu. Umożliwienie odwiedzającym Kazimierz łatwego dotarcia do innych atrakcji subregionu będzie miało pozytywny wpływ na jego zrównoważony rozwój.

Cel ten wpisuje się doskonale w cele Programu Szwajcarskiego i Projektu / Programu: „EUROszansa dla Lubelszczyzny” . Ułatwi on osiągnięcie celów Planu Rozwoju Turystyki (szczególnie produktu turystycznego „Rowerem po terenie” oraz „Wisłą łączy”, a pośrednio produktów z obszaru 3.1.3. Dziedzictwo Historyczne, Kulturowe, Religijne Subregionu, takich jak: „Szlak Otwartych Kościołów”, „Zakochaj się w…”, oraz „Inspirujący Trójkąt”). W tym zakresie jest to działanie bardzo ważne dla społeczeństwa, ponieważ sukces projektu bezpośrednio przełoży się na długotrwałe korzyści społeczności lokalnych subregionu oraz samych odwiedzających DPT KUL, dla których zdrowy wypoczynek w okolicach Kazimierza może stać się tradycją mającą pozytywny wpływ na zdrowie i jakość życia. Biorąc pod uwagę obecny stopień wykorzystania bazy noclegowej DPT, podniesienie atrakcyjności naszej oferty dzięki „KUL bike & breakfast” powinno zwiększyć średnie wykorzystanie bazy. Z naszych obliczeń wynika, że dzięki realizacji tego projektu rocznie do subregionu dotrze dodatkowo ok. 450 odwiedzających. Ze względu na to, że również większa liczba z gości DPT skorzysta z form aktywnego zwiedzania subregionu, skutek tego wzrostu będzie szczególnie odczuwalny dla okolicznych miejscowościach, gdzie turyści rowerowi skorzystają z oferty kulturalnej i gastronomicznej.

Rozwój oferty usługowej o możliwość organizacji wyżywienia (typu śniadania, grill) dla osób korzystających z noclegów oraz organizację spotkań towarzyskich (typu wystawy, wieczorne ogniska lub grill)
rozwój oferty okołoturystycznej i rekreacyjnej na terenie podregionu Nałęczow –Puławy – Kazimierz Dolny poprzez stworzenie oferty aktywnego wypoczynku dla gości DPT KUL poprzez utworzenie wypożyczalni sprzętu rowerowego i turystycznego (typu rowery zwykłe i z napędem elektrycznym, kijki nordic walking, rolki itp.)
rozwój oferty okołoturystycznej i rekreacyjnej poprzez wypromowanie istniejących ścieżek rowerowych na terenie podregionu Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny oraz wzbogaconego katalogu świadczonych usług poprzez działania promocyjno-informacyjne (w tym utworzenie profesjonalnej strony www DPT KUL i marketingowi bezpośredniemu docierającemu do potencjalnych klientów w kraju i za granicą).

Projekt będzie miał bezpośredni pozytywny i długoterminowy wpływ dla społeczności lokalnych, korzystających ekonomicznie z większej liczby turystów zapoznających się z turystycznymi i kulturowymi walorami subregionu Nałęczów –Puławy –Kazimierz Dolny.
Turyści z kraju i zagranicy korzystający z oferty usługowej DPT KUL, w tym z wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego, korzystający z noclegów, organizowanych imprez i wystaw, dla których zdrowy wypoczynek w okolicach Kazimierza może stać się tradycją mającą pozytywny wpływ na zdrowie i jakość życia.